SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster. Vijf gelijke dagen model:
De groepen 1 en 2 gaan van maandag t/m donderdag van 8.30 uur - 14.15 uur en op vrijdag van 8.30 uur- 12.00 uur naar school.
De groepen 3 t/m 8 gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur naar school.

De kinderen komen vanaf 08.25 uur binnen.

De pauzes zijn van 10.00 tot 10.15 uur en van 12.15 tot 12.45 uur.

Eten doen we in de klas van 12.00 tot 12.15 tot uur samen met de leerkrachten.