uw kind Aanmelden

Uw kind wordt over een tijdje vier en u wilt uw kind aanmelden op onze school. Hoe gaat dat in zijn werk? Onderstaand een aantal vragen en antwoorden die u hierover duidelijkheid moeten geven.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind bij ons op school aanmelden vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt.

Mijn kind zit nu op de kinderopvang of peuterspeelzaal. Hoe nu verder?
Wanneer uw kind op de kinderopvang of peuterspeelzaal zit en het wordt 3 jaar, kunt u aanmelden op de basisschool. Ook wanneer uw kind bij ons in het Kindcentrum St. Jan op de opvang/psz is, gaat de aanmelding op de basisschool niet automatisch, maar dient u zelf hiervoor onderstaande stappen te volgen. 

Hoe gaat de aanmelding?
U kunt uw zoon of dochter aanmelden door telefonisch een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek en rondleiding met de directeur, mw. Claudia Janssen-Leusink. Zij is van maandag t/m donderdag bereikbaar onder tel.nr.: 053 - 431 43 01. Ook kunt u het contactformulier invullen en  verzenden. Dit formulier is op deze website, onder het kopje "contact", te vinden. Als u uw telefoonnummer daarop zet, zal er dan (telefonisch) contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak.

Fijn dat we uw kind(eren) en u op onze mooie Leader in Me school mogen verwelkomen!