OR

De OR heeft een vernieuwd mail adres:   st.jan-or@skoe.nl

De ouderraad (OR)  ondersteunt de school in allerlei praktische zaken en bij allerlei activiteiten. Mede dankzij de bijdrage en ondersteuning door de ouderraad kan de Sint Jan veel activiteiten voor de leerlingen organiseren.

U kunt dan denken aan:

·         Organisatie van de avondvierdaagse, oud papier,  kerstavond voor ouders maar ook ondersteuning bij o.a. de Koningsspelen, Sinterklaas, schoolreisje, begin- en eindkamp groep 8, carnaval, Pasen, fruitmanden maken, afscheidsavond groep 8

·         Maar ook financiële ondersteuning bij de aanschaf van koptelefoons voor alle leerlingen, headsets voor geluid in de hal, digiborden in de groepen etc.

Tijdens de jaarvergadering  legt zij verantwoording af over het financieel beleid en de ondersteunende activiteiten. Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld voor het lopende schooljaar.

Mede dankzij het ophalen van oud papier, is de vrijwillige ouderbijdrage al jaren stabiel (40 euro per kind). Relatief weinig gezien alle activiteiten.

De ouderraad vergadert eens in de 6 à 8 weken.

U kunt zich aanmelden voor de ouderraad via bovengenoemd mailadres.

Zittende leden van de OR zijn:
Ouders:
Mevr. T. Nijhof (voorzitter)
Mevr. E. Pikula (penningmeester)
Dhr. B. Oude Luttikhuis 
Dhr. R. Nuis 
Mevr. S. Meulenbrock
Mevr. V. van Dijk
Mevr. S. Woesthuis
Mevr. S. Baptist

Teamleden:
Mevr. C. Janssen-Leusink (directeur)
Mevr. M. van der Vegt-Horenberg