OR

De OR heeft een vernieuwd mail adres:   st.jan-or@skoe.nl

De ouderraad (OR)  ondersteunt de school in allerlei praktische zaken en bij allerlei activiteiten. Mede dankzij de bijdrage en ondersteuning door de ouderraad kan de Sint Jan veel activiteiten voor de leerlingen organiseren.

U kunt dan denken aan:

·         Organisatie van de avondvierdaagse, oud papier,  kerstavond voor ouders maar ook ondersteuning bij o.a. de Koningsspelen, Sinterklaas, schoolreisje, eindkamp groep 8, carnaval, Pasen, fruitmanden maken, afscheidsavond groep 8 etc.

·         Maar ook financiële ondersteuning bij de aanschaf van koptelefoons voor alle leerlingen, headsets voor geluid in de hal, digiborden in de groepen etc.

Tijdens de jaarvergadering  legt zij verantwoording af over het financieel beleid en de ondersteunende activiteiten. Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld voor het lopende schooljaar.

Ondanks de bijdrage vanuit het ophalen van oud papier, is de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar voor het eerst sinds jaren verhoogd naar € 50,-- per kind. In deze tijd waarin alles enorm veel duurder is geworden was het oude bedrag niet langer houdbaar. Desondanks is het bedrag nog relatief laag als we ons vergelijken met sommige andere scholen en de activiteiten die we daarvoor doen. 

De ouderraad vergadert eens in de 6 à 8 weken.

U kunt zich aanmelden voor de ouderraad via bovengenoemd mailadres.

Zittende leden van de OR zijn:
Ouders:
Mevr. Tammy Willemsen (voorzitter)
Mevr. Sanne Strijks (penningmeester)
Mevr. Sharonie Baptist (secretaris)
Mevr. Michelle ten Damme
Mevr. Lotte Schonewille
Dhr. Gilles Meijer
Mevr. Marieke Vos

Teamleden:
Mevr. Lida Beekzad
Mevr. Kim van Heck