LOGOPEDIE

Logopedie op Sint Jan

Het Twentsch Logopediecentrum verzorgt bij ons op school de  logopedie. Hierdoor ontstaat er een goede afstemming en samenwerking  rondom de behandeling van het kind.

Binnen het Twentsch Logopediecentrum zijn logopedisten aanwezig die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met NT2-problematiek, pre verbale logopedie, lees- spellingsproblemen en spraaktaalproblemen. 

Vergoeding
De logopedische behandeling op school wordt vergoed door de basisverzekering.

 Wilt u logopedie op onze school?

Neem contact op:
www.twentsch-lc.nl
info@twentsch-lc.nl

Tel. 085-7733033