Identiteit

De Sint Jan is een open katholieke school. Alle kinderen zijn bij ons welkom. 
We verwachten wel dat ouders onze uitgangspunten respecteren. Alle kinderen doen dan ook mee aan onze identiteitsonderdelen.

Bij de Sint Jan staan ontmoeting en verbinding centraal.
Jaarlijks stellen we een jaarthema vast waarbinnen we onze vieringen inhoud geven.
Het meest recente thema is: Volg je eigen pad.....

We voelen ons verbonden met onze naaste omgeving. De leerlingen brengen bezoeken aan de ouderen in onze buurt. Dit zijn bewoners van De Lippinkhof en De Cromhof. Met kerst brengen zij een een persoonlijke kerstgroet, verzorgen daar muzikale momenten n.a.v. de musical, brengen rondom Pasen een fruitmand als opkikker en vanuit betrokkenheid. 

Tijdens de zogenaamde KOE 10-daagse zamelen de kinderen geld in voor goede doelen. KOE heeft zich verbonden aan Stichting Kans voor een Kind. Hiervoor organiseren we een sponsorloop en een braderie, het St. Jan's Blije Bollen Festival. 

Twee keer per week hebben we een dagopening waarin we samen met de leerlingen stilstaan bij onze identiteit. We bespreken dan recente maatschappelijke vraagstukken, levensvragen die de kinderen bezig houden. Maar het kan ook een gedicht, gebedje of zaken die in de groep spelen, zijn. Dit doen we met onze katholieke identiteit als onderlegger. 

De Sint Jan maakt haar eigen vieringen, waarin we stilstaan bij de christelijke feestdagen. Kinderen worden hierbij actief in de groep en tijdens de vieringen bij betrokken.
Ouders zijn altijd welkom om deel te nemen aan deze vieringen. De vieringen staan vermeld in de kalender. Dit schooljaar is het overkoepelende thema: 'Volg je eigen pad....!'

In groep 4 worden de leerlingen door de parochie voorbereid op de Eerste H. Communie en in groep 8 op het Vormsel. Ouders kunnen hun kind via school aanmelden om hieraan deel te nemen.