MR 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een klankbord voor ouders en leerkrachten. Ze denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen de Sint Jan. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen.

Goed onderwijs in een prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop.

De MR komt gemiddeld iedere 6 weken bijeen. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De notulen worden na de vergadering op de website geplaatst.

De MR van de Sint Jan bestaat uit 3 ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en 3 leerkrachten die de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen.

Ouders:
Mevr. M. Bruis (gedeeld voorzitterschap)
Dhr. R. Kroep (gedeeld voorzitterschap)
Mevr. Suzanne Schaftenaar (lid)

Teamleden:
Mevr. M. Brussaard (secretaris)
Mevr. M. Broekhuis
Mevr. Mevr. Voortman

Lees meer over 
MR en GMR