HET junior LIGHTHOUSETEAM

Onze voormalige leerlingenraad heeft met de invoering van The Leader in Me een nieuwe naam gekregen Het Junior Ligthhouseteam. In dit team hebben kinderen zitting uit de groepen 6, 7 en 8. Ieder jaar komen er verkiezingen voor nieuwe leden, wanneer de leerlingen uit groep 8 afscheid genomen hebben.

Het Junior Lighthouseteam werkt nauw samen met Het Lighthouseteam en zal de komende jaren een steeds grotere plaats gaan innemen in de schoolontwikkeling.