De huidige samenleving ontwikkelt zich in een snel tempo. De digitalisering en het individualisme nemen toe. Mensen blijven echter behoefte hebben aan samen zijn en intermenselijke contacten. Verbinding tussen alle mensen binnen en buiten de school kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. In een prikkelrijke wereld waarin we voortdurend keuzes moeten maken is het belangrijk om kaders en duidelijkheid te hebben, zodat iedereen zijn weg daarin kan vinden. Respectvolle omgang met elkaar is belangrijker dan ooit. Om je weg te vinden in de grote wereld moeten kinderen hun eigen talenten ontdekken en de ruimte hebben om deze te ontwikkelen. Vanuit een pro-actieve en een positief kritische houding ontwikkelen leerlingen mede aan de hand van de 7 gewoonen van The Leader in Me, de handvatten die zij in de 21ste eeuw nodig zullen hebben.

Missie statuut 2023-2027

Het pad van jouw leven
 Als jong mens ligt de hele toekomst nog voor je. Jouw pad is nog niet bepaald. Wij lopen met je mee en weten wat er speelt. Samen ontdekken we wat jij nodig hebt om te leren om op eigen benen te staan. We gaan uit van jouw talenten. Fouten maken hoort erbij, daar leer je van. Wij bieden jou de oefenplaats hiervoor. Bij ons mag je zijn wie je bent. Veilig en vol vertrouwen in jezelf en anderen.
Bij ons weet je waar je aan toe bent. We noemen dat duidelijkheid en structuur. Hierdoor voel jij je veilig. We hebben het beste met je voor. Met de 7 gewoonten van The Leader in Me geven we jou een kompas voor het leven. Het is heel goed om te weten waar je al goed in bent en waar je nog beter in kunt worden. We hebben hoge verwachtingen van jou. Wij kennen jou en weten wat je nodig hebt. Natuurlijk volg je het pad van jouw leven. Maar bij ons leer je ook, naast taal en rekenen, dat de wereld groter is dan je eigen buurt. Dit alles geeft jou een stevige basis om jouw pad te vervolgen.

Kindbelofte
1. Wij beloven jou dat we je zien en we vinden het belangrijk dat je je fijn voelt bij ons op school.
2. We hebben oog voor jouw talenten en bieden ruimte om die verder te ontwikkelen.
3. We beloven jou dat de school een oefenplaats voor je is waar je fouten mag maken om ervan te leren.
4. We beloven jou dat we in je geloven en hoge verwachtingen van je hebben.
5. We beloven jou dat we je de 7 gewoonten zullen leren, die je bij ons kunt oefenen, waar je je leven lang
    plezier van zult hebben.

Onze kernwaarden

Het pad van jouw leven vormt de kern van ons missie statuut. Hieruit vloeien onze kernwaarden voort.

1. Vertrouwen                   vertrouwen hebben in jezelf en de ander maakt dat je je in een veilige
                                          omgeving kunt ontwikkelen. Vertrouwen in je eigen kunnen, vertrouwen in de
                                          ondersteunende volwassene, vertrouwen in dat je mag oefenen en 
                                          fouten mag maken om er weer van te leren. Vertrouwen in de 
                                          toekomst en de wereld om ons heen.

2. Zelfstandigheid              stap voor stap steeds datgene zelfstandig doen wat je al kunt en geleerd 
                                          hebt. Hierdoor leer je steeds een beetje zelfstandiger te worden 
                                          om op eigen benen te gaan staan. 

3. Verantwoordelijkheid     altijd passend bij hetgeen je aan kunt, leer je verantwoordelijkheid te
                                          nemen en te dragen voor jezelf, de ander en je omgeving.

4. Samenwerken                alleen gaat het sneller, maar samen kom je verder. Je leert samen te werken
                                           en te leven met anderen op een fijne manier voor een ieder.

Op de St. Jan doen we dit samen, door gebruik te maken van verschillende coöperatieve werkvormen. Samen van en met elkaar leren in alle lagen van de school. Wij willen hiermee een goede basis bieden aan het kind zodat het de kans krijgt die ontwikkeling door te maken die het potentieel in zich heeft, waardoor het creatief wordt in het vinden van nieuwe oplossingen en later een antwoord kan vinden op de vraag wat het met zichzelf en met de wereld aan moet. Ontwikkelen van de 21ste -eeuwse vaardigheden geven hen handvatten voor de toekomst. "Iedereen mag er zijn" en is bij ons welkom! Dit past naadloos bij onze katholieke identiteit.

“ Ik vind het heel fijn op school. We gaan goed met elkaar om en ik voel
me thuis. Ik vind het ook heel leuk dat de kinderen van de onderbouw met
kinderen van de bovenbouw spelen."

Leerling groep 8

Team Sint Jan