Visie

De huidige samenleving ontwikkelt zich in een snel tempo. De digitalisering en het individualisme nemen toe. Mensen blijven echter behoefte hebben aan samen zijn en intermenselijke contacten. Verbinding tussen alle mensen binnen en buiten de school kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. In een prikkelrijke wereld waarin we voortdurend keuzes moeten maken is het belangrijk om kaders en duidelijkheid te hebben, zodat iedereen zijn weg daarin kan vinden. Respectvolle omgang met elkaar is belangrijker dan ooit. Om je weg te vinden in de grote wereld moeten kinderen hun eigen talenten ontdekken en de ruimte hebben om deze te ontwikkelen. Vanuit een pro-actieve en een positief kritische houding ontwikkelen leerlingen de handvatten die zij in de 21ste eeuw nodig zullen hebben.


Wat willen we bereiken?

Basisschool St. Jan voorziet in de behoefte van mensen naar gemeenschapszin en gedeelde normen en waarden. Wij hebben onze focus op de verbinding van mensen; team, leerlingen, ouders en omgeving mede vanuit onze katholieke identiteit.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen. We stimuleren eigenaarschap om zelfstandig keuzes te kunnen maken, verantwoordelijkheid te leren nemen voor onszelf en onze omgeving. Dit in respectvolle verbinding met anderen.

Voor onze leerlingen hebben wij de volgende leerling belofte geformuleerd:
“Op de St. Jan beloven wij jou:

-          dat jij je op je gemak voelt;

-          dat je de ruimte krijgt om fouten te mogen maken;

-          dat je leert door te doen en te ontdekken;

-          dat wij je nieuwsgierigheid prikkelen;

-          dat wij je helpen om je talenten te ontdekken;

-          dat we je leren om op eigen benen te staan.”

 

Wij bieden de kaders en spreken duidelijke verwachtingen uit. Deze geven richting en helpen om de juiste keuzes te leren maken. Binnen die kaders krijgt iedere leerling de ruimte om zijn/haar eigen talenten te ontwikkelen vanuit nieuwsgierigheid, een pro-actieve houding en door kritisch te mogen en te durven zijn. Dit alles in respectvolle omgang met elkaar. Zowel het team als de ouders hebben hierin een belangrijke voorbeeldrol.

De St. Jan zal een school zijn waar ze later met een goed gevoel aan terugdenken, met leerkrachten waaraan ze goede herinneringen behouden. Een school waar men positief over praat, waar oud-leerlingen hun eigen kinderen het liefst óók naar toe willen sturen.

Onze kernwaarden die hieruit voortvloeien drukken we uit als “Samen G.R.O.E.I.en”

Gestructureerd
Respect en relatie
Onderzoekend en ontdekkend
Eigenaarschap
Interesse

Op St. Jan gaat het om samen leren, werken, spelen, kortom ontwikkelen binnen ieders mogelijkheden. "Iedereen mag er zijn" en is welkom! Dit past naadloos bij onze katholieke identiteit.

“ Ik vind het heel fijn op school. We gaan goed met elkaar om en ik voel
me thuis. Ik vind het ook heel leuk dat de kinderen van de onderbouw met
kinderen van de bovenbouw spelen."

Leerling groep 8