Dyslexie

Dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau.

Dyslexie heeft ook invloed op de studievaardigheden en het vermogen om te structureren/ordenen.

Wij helpen de kinderen met dyslexie door:
-veel extra oefening in  het (technisch) lezen
-extra materialen te gebruiken bij toetsen die voor dyslectische kinderen door Cito zijn ontwikkeld
-inzet van de  methode Kurzweil. Dit is een speciaal computerprogramma waarmee leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen hun talenten kunnen ontplooien. Voor een gering bedrag kunnen wij ouders een thuislicentie bieden, zodat het kind ook thuis met Kurzweil kan werken. Kurzweil werkt ook op een tablet.


Wij werken volgens het dyslexieprotocol Sint Jan (op school verkrijgbaar)

Algemene kenmerken dyslexie zie: https://npokennis.nl/longread/7656/wat-is-dyslexie