activiteiten

De St. Jan heeft een een breed aanbod van activiteiten voor kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich op allerlei gebieden kan ontplooien, naast de kennisvakken.

Zo staat er op het programma voor de kleuters dagelijks spelontwikkeling. We werken steeds meer ontwikkelingsgericht. Hierin staan spel en spelbegeleiding centraal.

Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken. In deze periode werken we vooral aan een goede groepssfeer en het wij-gevoel. In deze weken betrekken we ons jaarthema, waarbij we tevens de koppeling maken met onze identiteit en onderzoekend en ontdekkend leren. Dat is voor dit jaar "Een b(l)oeiend schooljaar!" Deze periode werd afgesloten met het planten van vruchtbomen in onze schooltuin. Voorafgaand aan het planten heeft iedere groep een onderzoeksvaag geformuleerd m.b.t. hun boom. "Hoe komen de pitjes in de druif?" zijn dan bijvoorbeeld vragen die kinderen zich stellen en op onderzoek gaan om tot het antwoord te komen. Iedere groep heeft nu de zorg voor zijn eigen vruchtboom. Tenslotte was er een heerlijke picknick in de schooltuin!

St. Jan is een school vallend onder het bestuur van Katholiek Onderwijs Enschede (KOE). Eens per jaar organiseren we vanuit KOE, de KOE-10daagse. Tijdens deze 10-daagse organiseren we een spectaculair festival voor en met kinderen, voor ouders en buurtbewoners. De opbrengst hiervan gaat naar een vooraf te bepalen goed doel. Daarnaast organiseren we ook nog een sponsorloop, waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan het goede doel.

Verder hebben we de St. Jan Factor. Tijdens spetterende optredens tonen kinderen hun talenten in een ware talentenjacht. De winnaars van dit jaar waren een dansgroep uit groep 6/7. Hun foto zal het hele jaar een prominente plaats krijgen op onze "Wall of fame".  

Tijdens het onderzoekend en ontdekkend leren maken de groepen mooie werkstukken, gaan zij op onderzoek uit, bezoeken zij bedrijven etc. De didactiek van onderzoekend en ontdekkend leren passen we voornamelijk toe bij wetenschap en technologie. 

Onze activiteiten zijn er vooral op gericht om alle kinderen hun talenten te laten ontdekken en deze verder te ontwikkelen.