VVE BELEID

Sinds maart 2011 wordt bij 4-jarige kinderen, die door het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben gekregen, de taalontwikkeling bekeken. Ouders van deze kinderen krijgen via school een toestemmingsformulier, waarop zij kunnen aangeven of zij akkoord gaan met dit onderzoek. Door dit onderzoek krijgt de Sint Jan al vroeg informatie over de taalontwikkeling van deze kinderen en kan direct bekeken worden of ze nog steeds extra hulp nodig hebben voor het stimuleren van hun taalontwikkeling. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding in de klas of deelname aan een schakelklas.

Bij de overgang van de peuterspeelzaal naar onze school is er een warme overdracht van de peuter die een VVE-programma heeft gevolgd.

Bij de warme overdracht is er persoonlijk contact tussen de peuterspeelzaal  en de leerkracht en interne begeleider Sint Jan met als doel de school te informeren over de ontwikkeling en de leefsituatie van het kind, de pedagogische en didactische aansluiting en de zorgbehoefte van het kind. Ouders worden hierbij betrokken.

Binnen het Kinderdomein Sint Jan is er regelmatig contact tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten over de thema’s. Er zijn gemeenschappelijke bijeenkomsten voor ouders als er een nieuw thema start. Ouders krijgen informatie wat het Kinderdomein Sint Jan inhoudelijk met het thema doet en wat ouders thuis kunnen doen. 
VVE kinderen krijgen op de Sint Jan extra instructie in de kleine kring.