DE boom van de 7 gewoonten

De wortels van de boom zijn goed zichtbaar op de tekening en dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig in de grond staat en dus niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Je leert werken aan jezelf en daardoor word je steviger, minder onzeker, minder snel bang. Ook leer je minder snel te klagen. Je leert je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt dat je zelf doet wat nodig is, voor jezelf maar ook voor een ander.

De stam staat symbool voor hoe je bent in relaties met anderen, voor samen leven en samen werken. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. De kinderen leren win – win te denken zodat de ander ook ruimte krijgt. Gewoonte 5 leert je te luisteren met je oren én je hart: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Zoek de samenwerking, zodat twee aparte ideeën misschien wel leiden tot een derde, nóg beter idee en dat is synergie; gewoonte 6. De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Gewoonte 7 wil dus zeggen: zorg goed voor jezelf, voed je ziel en je lichaam op een gezonde manier. Zoek inspiratie in je geloof, in de natuur, maar ook in cultuur: lees mooie boeken, luister naar mooie muziek, praat met inspirerende mensen. Ga om met mensen die je lief zijn, eet gezond, ga op tijd naar bed en zorg voor voldoende beweging.

Zo hopen wij dat een combinatie van kennis, vaardigheden en life skills dé manier is waarop onze kinderen zich in een uitdagende en dynamische maatschappij staande kunnen houden en zodoende kunnen worden wie ze zijn!

The Leader in Me veronderstelt dat de uitdagingen voor het onderwijs invloed hebben op elkaar. Dat een goede cultuur op school waar waarden worden overgedragen, invloed heeft op de vaardigheden van kinderen en hun resultaten. En helemaal dat als kinderen gewoontes of vaardigheden ontwikkelen die hun karakter versterkt en de samenwerking met anderen verbetert, dit ook hun resultaten op de kernvakken zal beïnvloeden.

DE 7 GEWOONTEN

De eerste drie eigenschappen hebben betrekking op jezelf en zitten in de wortels van de boom:
Gewoonte 1. 
Wees pro-actief;  Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de
                        baas over je eigen leven.

Gewoonte 2. Begin met het einddoel voor ogen; Je moet een doel en een plan hebben.
Gewoonte 3. Belangrijke zaken eerst; Eerst werken dan spelen.

Gewoonte 4, 5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken en zitten in de stam en de kruin van de boom:
Gewoonte 4. Denk win-win;  Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
Gewoonte 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden; Luister voordat je praat. Luister om te
                       begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.

Gewoonte 6. Creëer synergie; Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder
                       afzonderlijk.

Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen:
Gewoonte 7. Houd de zaag scherp;

 Zorg voor evenwicht op alle gebieden.