Ouders

Voor onze ouders

 Goede contacten met ouders zijn voor ons onmisbaar. Wij zien ouders als partners in de opvoeding en het onderwijs. Basisschool Sint Jan streeft daarom naar optimale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Actieve betrokkenheid stimuleert immers de motivatie en bevordert de prestaties van de kinderen. Dat alles draagt bij aan een positieve schoolbeleving en een prettige schooltijd voor onze leerlingen.