WAAROM THE LEADER IN ME? Logo TLIM FB

In een snel en misschien wel steeds sneller veranderende maatschappij hebben wij in het onderwijs en u als ouder(s) de taak om onze kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Een toekomst die vooralsnog niet te voorspellen is, maar waarvan we op dit moment verwachten dat kinderen niet langer met name gestimuleerd worden in de opname van kennis, maar moeten we ook veel aandacht hebben voor de ontwikkeling van de hele mens in een razen snel ontwikkelende omgeving. 

Model voor 21e eeuwse vaardigheden


Om de kinderen voor te bereiden op de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de 21ste eeuw vinden wij het belangrijk dat we uiteraard aan kennisoverdracht doen, maar dat we hen ook leren om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, anderen en hun omgeving. Dat ze hun probleemoplossend vermogen gaan ontwikkelen, dat zij doelgericht kunnen werken en elkaar kunnen versterken in een goede samenwerking.  Eigenschappen die ieder mens zou moeten beheersen en die we stimuleren  bij onze leerlingen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Uiteraard altijd binnen ieders eigen (on)mogelijkheden. 
Wij willen dat onze leerlingen in staat gaan zijn om eigen verantwoordelijkheid, de eigen leiding, over zijn/haar handelen en leerproces leert te nemen.

Om de kinderen en onszelf daarbij handvatten en duidelijkheid te geven, zijn we eind schooljaar 2020-2021 gestart met het proces The Leader in Me. Tijdens dit proces, dat een implementatieperiode van tenminste 3 jaar kent, worden team, kinderen en ouders betrokken om het zo optimaal mogelijk te laten landen binnen deze driehoek. 

The Leader in Me gaat uit van de 7 gewoonten van zeer effectieve mensen. Stephen Covey heeft de 7 eigenschappen die het meest helpend zijn voor mensen om zo effectief mogelijk te kunnen handelen en functioneren beschreven in zijn boek "The 7 habits of highly effective people", "De 7 eigenschappen van effectief leiderschap".  Dit boek is een bestseller en zeker een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is.
 
Moet dan ieder mens een leider zijn? Nee, zeker niet. Sommige mensen zijn van nature leiders en anderen volgers. Niet ieder kind hoeft een leider te zijn, maar iedereen kan wel de leider van zichzelf zijn, leren de regie over je eigen leven, gedrag, handelen en functioneren te voeren. 
Afbeeldingsresultaat voor covey boom