Kinderopvang / buitenschoolse opvang (BSO)

Binnen het Integraal Kindcentrum (IKC) Kinderdomein/St. Jan organiseert Kinderdomein (Humankind) de kinderopvang. Er is een kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal (PSZ) en buitenschoolse opvang (BSO). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Horsey, locatiemanager van Kinderdomein (Humankind) binnen IKC Kinderdomein/St. Jan. (marijehorsey@humankind.nl) Op de website van Humankind vindt u meer informatie over de mogelijkheden en kinderopvang.