LEERLINGENRAAD

In de leerlingenraad zitten kinderen van de groepen 6 t/m 8.

De raad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen na schooltijd.

De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden.

Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen

  • een volwaardige inbreng hebben in het schoolgebeuren
  • inspraak hebben
  • democratie ervaren
  • meedenken over wat haalbaar en realistisch is
  • betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de Sint Jan

Zaken waar de leerlingen bijvoorbeeld over meedenken:

  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
  • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
  • allerlei activiteiten
  • regels op school