Identiteit

De Sint Jan is een katholieke school. Wij staan open voor alle kinderen.
Een voorwaarde is dat ouders onze uitgangspunten respecteren. Alle kinderen doen mee aan onze identiteitsonderdelen.

Bij de Sint Jan staan ontmoeting en verbinding centraal.
Jaarlijks stellen we een jaarthema vast waarbinnen we onze vieringen inhoud geven.
Het meest recente thema is: Kijk eens om je heen.

We zijn solidair met diverse instellingen/acties

- In de naaste omgeving van de leerlingen met het Lippinkhof, het Leger des Heils en de Zonnebloem.
- Geld inzamelen voor goede doelen (o.a. Stichting Kans voor en Kind, plaatselijke acties, vluchtelingen, waterpompen in Cambodja).

Twee keer per week hebben we een dagopening waarin we samen met de leerlingen stilstaan bij onze identiteit.

De Sint Jan maakt haar eigen vieringen, waarin we stilstaan bij de christelijke feestdagen. Kinderen worden hierbij actief in de groep en tijdens de vieringen betrokken.
Ouders zijn altijd welkom om deel te nemen aan deze vieringen. De vieringen staan vermeld in de kalender. Dit schooljaar is het overkoepelende thema: 'Een b(l)oeiend schooljaar!'

In groep 4 worden de leerlingen door de parochie voorbereid op de Eerste H. Communie en in groep 8 op het Vormsel. Ouders kunnen hun kind via school aanmelden om hieraan deel te nemen.