KLANKBORDGROEP

De klankbordgroep bestaat uit ouders en het managementteam van de school. In de klankgroep bespreken we allerlei zaken die met de school verband houden.

Zo komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

  • op welke wijze kunnen ouders hun kinderen helpen
  • evaluatie van activiteiten (kerst, carnaval etc)
  • evaluatie communicatie (brieven, de Nieuwsbrief, website etc)

Ouders kunnen ook zelf onderwerpen aandragen.

De St. Jan wil met deze gesprekken de ouders beter bij het onderwijs betrekken, zodat de leerlingen daarvan kunnen profiteren (bijvoorbeeld leuke activiteiten, goede leeropbrengsten).